สถาบันกวดวิชา PCAT Academy
PCAT Academy สถาบันแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนครบทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็น นักบินการบินไทย นักบินบางกอกแอร์เวย์ นักบินแอร์เอเชีย นักบินโอเรียนไทย นักบินเอื้ออาทรและนักบินทั่วไป สอนโดยทีมงาน นักบินมืออาชีพ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ มีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนการใช้ ภาษาอังกฤษ การเขียนชีวประวัติ การตอบคำถามด้านจิตวิทยา มีการฝึกทักษะการบินด้วย Flight Simulator ห้องฝึกบินจำลอง Home cockpit มีผลงานพิสูจน์ได้จากรุ่นพี่ที่ผ่านมา มีรุ่นพี่ที่สอบได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เทคนิคและ วิธีการสอบใน Class เรียนด้วย
Course Outline
 • ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับความถนัดพิเศษ
 • ทักษะด้านเครื่องยนต์กลไก
 • เทคนิคการคิดและจำ
 • เทคนิคการใช้เหตุและผล
 • เทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ์ (Thai , Eng )
 • ฝึกการคิดและแสดงออกอย่างมีระบบและแบบแผน
 • ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์
 • เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ที่ต้องมีในการเป็นนักบิน
 • Group Test
 • หลักสูตร 4 IN 1 คุ้มสุดคุ้ม
 • เรียนวนรอบและเรียนซ้ำได้ในปีเดียวกัน
 • คอร์ส Group Test เลือกเรียนกลุ่มวิชาได้
 • นักเรียนเก่าคอร์สเดิมข้ามปีลด 50 %
 • คอร์สใหญ่ครอบคลุมเนื้อหา TG/BKK/TAA/OX
 • คอร์สกลางครอบคลุมเนื้อหา BKK/TAA/OX
 • คอร์สเล็กครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะ BKK


 • free hit counters
  free hit counters