กิจกรรม Aviation Career Camp 2008
ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2551
เป็นการร่วมมือกันของ สถาบัน PCAT กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน ได้มีโอกาสได้สัมผัสการขับเครื่องบินอย่างแท้จริง และได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ จากต่างโรงเรียนและหลายจังหวัดมาร่วมกัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้น้องได้ประลองความสามารถกัน อาทิเช่น กิจกรรมจรวดขวดน้ำ / กิจกรรมเครื่องร่อน และ กิจกรรมFlight Simulator & Instruments เป็นต้น